Opravy elektromotorov

Vykonávame opravy do hmotnosti 3t.

  • asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko všetkých výrobných značiek
  • asynchrónnych motorov s krúžkovou kotvou všetkých výrobných značiek
  • jednosmerných motorov
  • regulačných komutátorových motorov
  • elektrovalcov
  • servomotorov
  • výťahových motorov
  • vibračných motorov

Opravy elektromagnetov

Opravy elektromagnetov a cievok rôznych druhov.

Opravy ponorných, vrchných a kalových čerpadiel

Každá oprava je posudzovaná individuálne podľa potrieb zákazníka.

Po obhliadke Vám vypracujeme cenovú ponuku zodpovedajúcu rozsahu poškodenia a presnej špecifikácie potrebných ND.

Doba opravy čerpadla bude stanovená po vzájomnej dohode a dostupnosti ND.

Vyvažovanie rotorov a ventilátorov

Dynamické vyváženie zariadením  Schenck riadene počítačom, automatickou tlačou protokolu do hmotnosti 750kg a dĺžky 1,5m.

Sústruženie, frézovanie a zváranie

Strojné opravy –  sústruženie, frézovanie a zváranie.